Friday, February 08, 2008

The Year of the RAT

HAPPY NEW YEAR

Năm hết tết đến

Rước lộc vào nhà
Quà cáp bao la
Mọi nhà no đủ
Vàng bạc đầy tủ
Gia chủ phát tài
Già trẻ gái trai
Xum vầy hạnh phúc
An khang thịnh vượng

Chúc các bạn


1 bầu trời sức khỏe

1 Biển cả tình thương

1 Ðại dương tình bạn

1 Ðiệp khúc tình yêu

1 Người yêu chung thủy

1 Sự nghiệp sáng ngời

1 Gia đình thịnh vượng

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails